CARLO RECYKLING

Kontakt email, www
ul. Wrocławska 129
62-800 Nowe Skalmierzyce , woj. Wielkopolskie

Utylizacja

Specjalizacje:

  • Utylizacja

O nas

Recykling, recyklizacja (ang. recycling) – jedna z metodochrony środowiskanaturalneg. Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów.Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr orazpóźniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklinguzakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr,sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnychoraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.628) pod pojęciem recyklingu rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniusubstancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesieprodukcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału oprzeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym teżrecykling organiczny, z wyjątkiem odzyskuenergii.żródło: Wikipedia