strony internetowe - STUDIO FABRYKA

Urządzeń

Utylizacja

Specjalizacje:

  • Urządzeń
  • Utylizacja

O nas

kasacja pojazdowsprzedaż części używanychskup złomu i metali kolorowychprzyjmowanie zużytego sprzętu AGD, RTV ikomputerówsprzedaż węgla kamiennego i brunatnego orazmiałuskup akumulatorów (16 06 01) i katalizatorów (1608 01)ZŁOMOWANIE POJAZDÓW:Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu:Dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazduDowód tożsamości właściciela pojazduW przypadku gdy dowód rejestracyjny był zatrzymany przezpolicję, potwierdzona przez właściwy Wydział Komunikacji kopiadowodu rejestracyjnego pojazduDokument potwierdzający własność w przypadku, gdy samochódzostał zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowegowłaściciela, np. umowa kupna -  sprzedaży potwierdzona przezUrząd SkarbowyOsoba oddająca pojazd do Stacji Demontażu powinna posiadaćimienne upoważnienie, jeżeli występuje w imieniu właściciela.Po przyjęciu pojazdu do kasacji właścicielotrzymuje:Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu PojazdówUnieważnienie dowodu rejestracyjnegoUnieważnienie tablic rejestracyjnychUnieważnienie karty pojazdu (jeśli była wydana)Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać gowyłącznie do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów.Ponadto w terminie 30 dni od otrzymania zaświadczenia o demontażupojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazduwłaściciel pojazdu zobowiązany jest złożyć wniosek owyrejestrowaniu pojazdu.Z chwilą wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu przestajeobowiązywać opłata OC od pojazdu, a nadpłatę można wycofać.PRZYJMOWANIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU1. Przyjmowanie zużytego sprzętu AGD, RTV- kod odpadu 16 02 11 ( wg rozporządzenia MinistraŚrodowiska z dnia 27.09.2001 z sprawie katalogu odpadów ( Dz.U.Nr112, poz.1206) , a w szczególności:lodówki, zamrażarki, lady chłodnicze, klimatyzatory, inneurządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne- kod 16 02 13 , a w szczególności: Terminale komputerowe,maszyny sterujące, monitory komputerowe, telewizory, wszelkieurządzenia zawierające kineskopy, urządzenia zawierające rtęć,zasilacze awaryjne,Świetlówki liniowe oraz z solarium, lampy UV,2. Przyjmowanie zużytego sprzętu komputerowego kod odpadu16 02 14Komputery, klawiatury, myszki komputerowe, laptopy, notebooki,drkarki, skanery, zasilacze, modemy i inne.3. Przyjmowanie sprzętu biurowego kod odpadu 16 0214Telefony, faxy, maszyny do pisania, kserokopiarki, niszczarki,kalkulatory, rzutniki, centrale telefoniczne, itp.4. Przyjmowanie sprzętu domowego kod odpadu 16 0214Radia, magnetofony, anteny, tunery satelitarne, kamery, pralki,odkurzacze, żelazka, lamy, żyrandole, maszyny do szycia, grzejnikielektryczne, kuchenki, grille, opiekacze, czajniki, miksery,ekspresy, i inne roboty kuchenne, frytkownice, itp.5. Elektronarzędzia kod odpadu 16 02 14Wiertarki, wkrętarki, pilarki, inne specjalistyczne narzędzia,6. Sprzęt przemysłowy kod odpadu 16 02 14Kamery przemysłowe, systemy monitorujące, systemynadawczo-odbiorcze, radiostacje, systemy radiowęzłowe, rozdzielnie,radary, wagi elektroniczne, wentylatory, itp.7. Elementy usunięte z zużytych urządzeń kod odpadu 16 0216Przewody, kable, wtyczki, przełączniki, tonery i pojemniki natusze.8. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji kod odpadu 1680 01Dyskietki, taśmy magnetyczne, kasety, dyski twarde, płyty CD,DVD,Posiadacz odpadów przekazujący odpad zobowiązany jest dowystawienia karty przekazania odpadu, wg wzoru zawartym wrozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006Wsprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencjiodpadów. ( Dz.U.2006 Nr 30, poz. 213)ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA