Lubuskie

  • EKO WORLD Matylda Mazur-Zaskórska

    EKO WORLD wykonuje:koszenie łąk,koszenie nieużytków,koszenie podmokłych łąk,koszenie w trudnych warunkach terenowych,koszenie zalanych łąk,koszenie łąk z pozyskaniem biomasy ,czyszczenie rowów melioracyjnych,czyszczenie kanałów,udrażnianie cieków wodnych,odmulanie rowów, kanałów i rzek,wykaszanie roślin z rowów,kanałów i rzek,koszenie porostów ze skarp,budowa skarp,odbudowa skarp,wykonanie palisady drewnianej,wykonanie faszyny,faszynowanie kanałów i rzek,wycinka drzew,karczowanie drzew i krzewów,zrąbkowanie gałęzi,usługi minikoparką.
    ul. Traugutta 1 Witnica
  • Expert24: Kontakt

    Jesteśmy prężną, dynamicznie rozwijającą się firmą. Naszym zadaniemjest zagwarantowanie klientom rozwiązań na miarę ich potrzeb -szybko, fachowo i na czas.Firma Expert zajmuje sięsprzedażą hurtową jak i detaliczną materiałów eksploatacyjnych dodrukarek, kserokopiarek, faxów, ploterów oraz sprzedażą sprzętukomputerowego. Od samego początku kładzie nacisk na dostarczaniemożliwie najlepszej jakości materiałów eksploatacyjnych:oryginalnych, wyprodukowanych przez producenta urządzenia orazzamienników i materiałów regenerowanych wyprodukowanych przez innefirmy. W swojej ofercie posiadamy całą gamę produktów dostosowanychdo potrzeb naszych klientów. Rozwój…
    Ul. Cmentarna 18 Witnica